ORGANIZATOR

OSTEOSTILL ACADEMY

TELEFON: +381653000723

datum

23.10.2021.
}

vreme

08:00:00

PREDAVAČ

Mirko Mirković D.O.

LOKACIJA

Molerova 35a, Beograd

Karlica i lumbosakralni prelaz 1

Manuelne integrativne i manipulativne tehnike – 1. seminar

Uvod u osnovnu biomehaniku

 • Poluge i pivot
 • Otvoreni i zatvoreni mehanicki lanci
 • Specijalizovana funkcija karlice i kicme u razvodjenju i amortizaciji sile
 • Biomehanicka razlika imedju muskaraca i zena u karlici i lumbosakralnom predelu
 • Kratak rezime kicmenih prelaza (L/S, T/L, C/T itd)
 • Fiziologija i funkcija zdravog zgloba
 • Patofiziologija zygoapofisijalnih i sakroiliacnih zglobova
 • Ocekivani / fizioloski uticaj starenja
 • Fiziologija IV diska
 • Patofizijologija IV diska
 • Ocekivani / fizioloski uticaj starenja

Analiza biomehanike karlice

 • Orijentacije kostane strukture putem linija tenzije i kompresije (trabekularna gradja)
 • Uticaji ligamenata
 • Uticaji misica i tetiva
 • Uticaji fascijalnih prelaza
 • Visceralni uticaji
 • Psiho-somatski uticaji
 • Individualne varijacije normalne funkcije medju pacijentima
 • Abnormalne anatomske varijacije i uticaj na funckiju i eventualni tretman

Analiza biomehanike lumbo-sakralnog prelaza

 • Orijentacije kostane strukture putem linija tenzije i kompresije (trabekularna gradja)
 • Uticaji ligamenata
 • Uticaji misica i tetiva
 • Uticaji fascijalnih prelaza
 • Visceralni uticaji
 • Psiho-somatski uticaji
 • Individualne varijacije normalne funkcije medju pacijentima
 • Abnormalne anatomske varijacije i uticaj na funckiju i eventualni tretman

Geneza simptoma u karlici i lumbosakralnom segmentu putem udaljenih mehanickih uticaja

 • Uticaj T/L segmenta
 • Uticaj C/T segmenta
 • Uticaj O/A segmenta
 • Uticaji dijafragmi na karlicu i L/S prelaz
 • Specificni uticaji zapaljenskih procesa na sakroiliacni predeo
 • Relevantni neuroloski uticaji za karlicu i lumbosakralni region
 • Vazni patoloski procesi karlice i L/S prelaza i kontraindikacije manuelnim tretmanima

Osteopatska anamneza za karlicu i L/S prelaz

 • crte iz anamneze koje ukazuju na probleme sa karlicom i L/S prelazom
 • vazna pitanja za pacijenta

Osteopatski pregled za karlicu i L/S prelaz

 • Vazna anatomska obelezija
 • Unikalna osteopatska analiza pokreta kroz karlicu i L/S prelaz