ORGANIZATOR

OSTEOSTILL ACADEMY

TELEFON: +381653000723

datum

}

vreme

PREDAVAČ

LOKACIJA

Molerova 35a, Beograd

Lumbalna kolona

Manuelne integrativne i manipulativne tehnike – 5. seminar

Lumbalne vertebre podnose najveći teret gravitacionih sila, te su zbog toga dosta robustne.

Spinose su takodje veće, posebno od L1-L4, dok je i L5 pršljen širok, ali zbog posebne konformacije, palpiraće se bolje inferiorni angulus.

Plato sakruma ima jedan nagib od cirka 30° u horizontalnom smislu; inferiorni plato L5 vertebre je u nagibu od cirka 20°. To znači da je vertebralni diskus izmedju L5 i S1 dva puta deblji anteriorno nego posteriorno; drugi bitan element je da je visina tela vertebre L5 veća u prednjem nego u zadnjem delu.

Treba naglasiti da telo vertebre L5 ima konstantnu predispoziciju proklizavanja anteriorno; ova situacija se permanentno onemogućava i blokira od strane tenzija fibrae oblique annulus fibrosus-a diskusa i od strane paravertebralnih mišića.

NEURO KONEKSIJE

Nervne korispondencije lumbalnih vertebri sa unutrasnjim organima

L1- kolon, bešika, prostata
L2- kolon, bešika
L3 -jajnici, testisi
L4 – rektum ,prostata, materica, vagina, penis
L5 – rektum colon

Šta će polaznik naučiti na seminaru

Osim anatomije i pre svega fiziologije i biomehanike lumbalnog dela kičme, polaznici će naučiti kako da testiraju, difgnoziraju i koriguju sve problematike lumbalne kičme.

Stoga su vrlo bitni osteopatski testovi koji će nam precizno dati primarnu leziju jedne vertebre ili primarnu disfunkciju; takodje i onu, ne manje važnu, sekundarnog značaja, odnosno kompenzativnu.

Većina lumbalnih korekcija liči jedna na drugu, vrlo je bitno medjutim, odrediti dijagnozu manuelnim testovima i palpiranjima kako se ne bi, što se često dešava, tretirale pogrešne lezije.

Bitno je da terapeut dobro nauši šta treba i hoće da radi, pre nego što nauči kako

U osteopatiji, fiziologija suštinski sledi Fryette-ove zakone ili pravila:

 1. Prvo pravilo Frejeta I: NSR gde je S#R ; N-neutralni polozaj; S-latefofleksija ; R-rotacija
 2. Drugo pravilo Frejeta II: ERS ili FRS gde je S=R ; E-ekstenzija ; F-fleksija

U tom smislu, registrujemo sledece situacije:

 • Simetrični pokreti u fleksiji od 20° ili pak u ekstenziji
 • Asimetrični, kombinovani pokreti tipa I u neutralnom polozaju (prvo F pravilo) ili tipa II (drugo F pravilo) u ERS ili FRS polozžajima

Koje su osteopatske disfunkcije lumbalnog trakta

Prema ponašanjima i pravilima biomehanike vertebri, imaćemo sledeće disfunkcije:

A) Simetrične disfunkcije

 • Bilateralna fleksija ili anteriorno bilateralna
 • Bilateralna ekstenzija ili posteriorno bilateralna

B) Kombinovane disfunkcije

 • Tipa I ili NSR ( neutalno-laterofleksija-rotacija) ili roto skolioza
 • Tipa II:
  – ERS ili unilateralna posteriorizacija, tj. unilateralna ekstenzija
  – FRS ili unilateralna anteriorizacija ili unilateralna fleksija

Kako razlikovati osteopatske disfunkcije lumbalnog trakta

Svaka fiziološka i funkcionalna redukcija pokretljivosti jedne vertebre je mogućnost jedne od disfunkcija iste; kako bi osteopata bio siguran koju će vertebru prvo tretirati, odnosno koju disfunkciju (može ih biti nekoliko, tražimo primarnu), on će prikupiti anamnezu bola od strane pacijenta a zatim izvršiti adekvatna testiranja.

Na koji način će terapeut imati ideju o kakvoj se vertebralnoj leziji radi

Prvo, moraće naučiti koja pitanja postavljati pacijentu a istovremeno i pažljivo osmatrati njegov “govor tela”

Simetrične disfunkcije

Primer Disfunkcije u fleksiji

Vertebra u disfunkciji je superiorno i anteriorno u odnosu na vertebru ispod

Uzrok disfunkcije

 • slučaj osobe koja se iz savijenog položaja napred, naglo podigne u vertikalni položaj; stvara se nekompatibilnost (divergencija) inferiorne artikulacije; jaki muskularni spazmi koji zadržavaju hinerentnu vertebru u hiperfleksiji;
 • sekundarna disfunkcija jednoj FRS situaciji; u ovakvoj leziji dolazi do monolateralne anteriorizacije, što znači da druga apofiza ima mogućnost da se ošteti u divergenciji, realizujući tako jednu disfunkciju bilateralnog karaktera

Simptomi

 • bolovi simetrični u pojasu
 • bolovi na kraju fleksije
 • bolovi u ekstenziji u espirijumu
 • bolovi u rotaciji i nagibu

Palpiranje

 • spinoza odgovarajuće vertebre će biti u istoj osi ali udaljena od vertebre ispod nje; znači prostor izmedju ovih dveju vertebri se povećava dok se smanjuje prema gornjoj vertebri ligament interspinozo, biće bolan na nivou većeg prostora izmedju dve vertebre;
 • kontrahtura paravertebralno bilateralno

Test mobilnosti

Prilikom fleksije u inspirijumu, veći prostor izmedju vertebri (gornje i donje) će se vrlo malo otvoriti; prostor iznad vertebre će se normalno otvoriti odnosno povećati; u ekstenziji, u espirijumu, taj isti prostor se ne zatvara, dok će se manji gornji prostor smanjiti

Osteopatski testovi mobilnosti

Postoje nekoliko testova koje će studenti naučiti na seminaru, kako bi ih mogli kasnije u praksi i sami primenjivati

Primer: Test u fleksiji i ekstenziji

Polazeći od simptoma pacijenta i od sopstvene ideje o disfunkciji, osteopata će upotrebiti testove lumbalnog trakta u fleksiji i ekstenziji; to zapravo znači da će pokreti pri testiranju biti sa ciljem pokreta i pozicije jedne singolarne vertebre u fleksiji i ekstenziji. Takodje jedno precizno palpiranje će nam dati indikacije o eventualnim anomalijama pozicije vertebre.

Prilikom palpiranje, osteopata mora identifikovati:

 • istu linearnu poziciju apofiza spinoze
 • takodje trazversnih apofiza, ne zaboravljajući činjenicu da nije lako palpirati trazverse L1 i L5 zbog njihovih anatomskih partikolarnosti
 • intra-spinozni prostori gornje i donje vertebre

PROTOKOL

Pacijent u pronatornom položaju; terapeut naglasi pacijentu na dubinsko udisanje; kao efekat, treba se smanjiti lumbalna lordoza, što odgovara jednoj fleksiji; suprotno, prilikom espirijuma, imaćemo povećanu lumbalnu lordozu, što odgovara ekstenziji

Primer: palpiranj em zaključujemo da se L3 nalazi lateralno desno a već znamo i da je rotirana ulevo.

Imacemo tri mogućnosti disfunkcije:

 1. Ako je spinoza u liniji sa ostalim spinozama prilkom ispirijuma (fleksija) i još više se udalji prilikom ekspirijumu (ekstenzija), dobićemo dijagnozu tipa F R SL, gde je fiksacija zgloba desno; odnosno, radi se o disfunkciji anteriorizacije L3 desno, što znači L3 je u leziji tipa FRS
  (ostale 2 moguće dijagnostičke solucije ćete naučiti na samom seminaru)

Koje manuelne zahvate upotrebiti u cilju korekcije

Većina lumbalnih korekcija liči jedna na drugu, vrlo je bitno medjutim, odrediti dijagnozu manuelnim testovima i palpiranjima kako se ne bi, što se često dešava, tretirale pogrešne lezije.

Kad terapeut već sazna da li je vertebra u leziji fleksije ili ekstenzije, rotacije ili laterofleksije i koje Freyet-ovo pravilo primeniti, onda će naučiti i primeniti adekvatnu korekciju te lezije.

Diskus hernije: kako razlikovati i primeniti tretman

Najčešće problematike kod lumbalnog trakta vezane su za diskus herniju i protruzije; na seminaru će polaznici naučiti koja je razlika izmedju mogućih diskus hernija i protruzija i kako (ne)tretirati ovakve slučajeve. Pošto je ovo vrlo kompleksna dijagnoza i lezija, biće naznačeni osnovni principi osteopatskog lečenja.