ORGANIZATOR

OSTEOSTILL ACADEMY

TELEFON: +381653000723

datum

15.10.2022.
}

vreme

PREDAVAČ

Dragan Anđelković D.O.

LOKACIJA

Molerova 35a, Beograd

Primenjena kineziologija

Primenjena kineziologija u manuelnoj integrativnoj medicini

Primenjena kinezilogija 1 – Kinesiology application

Primenjena kineziologija (koju ne treba mešati s kineziterapijom u fizioterapiji) je alternativna medicinska grana zasnovana na posebnom načinu komunikacije sa anatomsko-fiziološkim segmentima tela za dijagnostiku, procenu i poboljšanje zdravstvenog stanja i dobrobit pojedinca; ima za cilj dijagnozu i lečenje niza bolesti, ne samo osteoartikularnih, analizirajući snagu i mišićni ton subjekta zahvaljujući odgovarajućem testu (mišićni test) i reaktivnosti nervnog sistema. (kineziološki test).

Šta će studenti naučiti na ovom seminaru

Polaznici će saznati šta je primenjena kineziologija, koja je suština i koncept te integrativne i holističke grane manuelne medicine i kako je primenjivati u praksi. Na prvom nivou se susreću sa baznim tehnikama kako dijagnostičkog tako i terapeutskog karaktera, koncentrisani na vrlo važan koncept “trougla zdravlja”, te 5 elemenata intaravetebralnog foramena. Na seminaru su zastupljeni teorijska i praktična nastava i vežbe uz superviziju predavača.

PROGRAM SEMINARA

PRIMENJENA INTEGRATIVNA KINEZIOLOGIJA

Istorija i filozofija primenjene kineziologije

Trougao zdravlja

Govor tela u PK

Piramida zdravlja i holistički multifactor

Strukturalna, Hemijska, Intelektualna i Emotivna vrednost

Meridijani kineske medicine i važnost u primenjenoj kineziologiji

Refleksne tacke 5 elemenata intravertebralnog foramena

– Nervni sistem

– Vaskularni sistem

– Limfni sistem

– Kranio sakralni ritam

– Meridijani akupunkture

Zavisnost funkcionalnosti  mišića od fiziološkog stanja organa i obrnuto

Psihološki disbalans „Switching“

i balansiranje meridijana „Ren May“

Psiho sinhronizacija

Redukovati emotivni stres

Relativna dehidratacija

-Test relativne dehidratacije i mišići indikatori

Stimulacija refleksa i energetska ravnoteza

Neurovaskularni refleksi-smanjiti bol

Stimulans meridijana I energetsko čišćenje

Test mišića-osnovne tehnike

Govor fizičkog tela u primenjenoj kineziologiji

Therapy localization

Kontrola mišića i energetski protok

Percepcija „fizičke i energetske jačine“ mišića

Kako pravilno vršiti testiranja mišića

Pravilo broja 2

Therapy localization / Terapijska lokalizacija

Challenge-Provera I stimulans

Primer: pectoralis clavicular i deltoid anterior

Vežbe

Postura

Proprioreceptori

Korekcija tonusa mišića

Pojačati / smanjiti tonus mišića

preko Goldžijevog aparata / preko vretena mišića

Metoda primenjene kineziologije

Posturalna analiza

Posturalni disbalans i hod

Nekorektna postura i istant dijagnoza

Neuro fiziološko objašnjenje testa mišića

u primenjenoj kineziologiji

Neuromuskulatorni koncept

Slabost mišića spinalnih ekstenzora – Test i Korekcija

Vežbe

 

Funkcionalna dezorganizacija “trougla zdravlja”

–           Strukturalna

–           Biohemijska

–           Mentalna

Switching- Suprotnost reakcije

Test i korekcija

Cross crawl

Vežbe

Refleksne tačke – neurovaskularne i neurolimfne

Muskulatorni testovi-od dijagnoze do terapije (6 baznih mišića)

–           Psoas

–           Pectoralis major klavikular

–           Deltoid

–           Pectoral sternalis

–          Donja loža

–           Tensor fascia lata

Testovi mišića-korispondentni organi visceri- refleksne tačke

Vežbe

Opšta energetska ravnoteža mišića

Test i korekcija

Procedura kontrole i balansa protoka energije

“Pročišćavanje” meridijana

Energetsko balansiranje pacijenta

Autotretman terapeuta

Vežbe

Psihološka inverzija

Test i korekcija

Leva i desna femisfera mozga

–           Testovi balansa aktivnosti femisfera

–           Korekcija i balans dveju hemisfera

Vežbe

Diskusija

Podela sertifikata

Prijave na seminar možete izvršiti putem telefona 065 30 00 723 ili putem mejla info@osteopatija.rs