ORGANIZATOR

OSTEOSTILL ACADEMY

TELEFON: +381653000723

datum

}

vreme

PREDAVAČ

Mirko Mirković D.O.

LOKACIJA

Molerova 35a, Beograd

Strukturalna osteopatija – skočni zglob + klinika

Manuelne integrativne i manipulativne tehnike

SKOCNI ZGLOB

 • Anatomija i fiziologija
 • Testovi i dijagnoza
 • Korekcije sklocnog zgloba osteopatskim metodama
 • Astragalus (talus) ; astragalus anteriorno-posteriorno;
 • Calcaneus; retroverzija-anteverzija /eversija-inversija
 • Sub-talus artikulacije, testovi i korekcije
 • Kopija scaphoid-cuboid; inversija-eversija zgloba
 • Kontroindikacije osteopatskih tehnika
 • Cuneiforme : disfunkcije inferiorno-superiorno; osteopatske tehnike korekcija
 • Metatarsusi; disfunkcije po superiornoj osnovi – po inferiornoj osnovi; osteopatske korekcije 1°, 2° i 3° metatarsusa, osteopatske korekcije 4° i 5° metatarsusa
 • Vezbe

Više informacija i prijave putem mail-a info@osteopatija.rs ili putem telefona 065 3000 723.