ORGANIZATOR

OSTEOSTILL ACADEMY

TELEFON: +381653000723

datum

}

vreme

PREDAVAČ

LOKACIJA

Molerova 35a, Beograd

Torakalna kičma

Manuelne integrativne i manipulativne tehnike

Anatomija i Fiziologija

TESTOVI MOBILNOSTI DIJAGNOZA

 • Pasivni i mehanički
 • Aktivni i respiratorni
 • Superirni dorzalni trakt D1 – D 5
 • Srednji i niži dorzalni trakt D5 – D12
 • Aktivne tehnike sa pacijentom u fiziološkim pokretima
 • Test u ekstenziji i fleksiji
 • Test u laterofleksiji i rotaciji
 • Test u lateralnom dekubitusu

OSTEOPATSKE DISFUNKCIJE

 • Simetrične disfukcije
 • Asimetrične disfunkcije
 • Disfunkcije u ekstenziji ili fleksiji
 • Disfunkcije tipa I ili N S R
 • Disfuncije tipa II ili ERS-FRS
 • Kontrindikacije osteopatskih tretmana

KOREKTIVNE OSTEOPATSKE TEHNIKE

 • Direktne ili strukturalne tehnike
 • Tehnika “DOG”
 • Dorzalna lezija u SR i RS
 • Lezija u fleksiji (superiorni dorzalni trakt)
 • Lezija u fleksiji (srednji dorzalni trakt)
 • Vežbe
 • Lezija u SR (donji inferiorni dorzalni trakt D8-D12)
 • Lezija u RS poziciji (D8-D12)
 • Tehnike zahvata “mentum -osa” C7-D1-D2
 • Varijante tehnika C7-D1-D2
 • Korekcija disfunkcija u unilateralnoj anteriorizaciji
 • Disfunkcija tipa II od D8-D12
 • Miointezivne tehnike-tehnike muscoloturnom energijom
 • Vežbe

Diskusija

Podela serifikata

Za više informacija i prijavljivanje na seminar možete pozvati 065 30 00 723 ili poslati mail na info@osteopatija.rs