KME – KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

Početak škole osteopatije biće naknadno objavljen

Organizator i autor edukacije: Dragan Anđelković, licencirani Doktor osteopatije od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Komplementarna medicinska edukacija

osteopatija

420 sati studija + 200 sati praktične obuke

Program edukacije identičan evropskim školama osteopatije

Predavači, licencirani doktori osteopatije iz inostranstva i iz naše zemlje odabrani po kriterijumu Pravilnika o predavačima ove edukacije propisanom od strane Ministarstva zdravlja

O osteopatiji

Sve što vas interesuje o osteopatiji

Kako postati osteopata?

Vrlo jednostavno…

Osteopatija je regulativ pokreta uma , materije i duha, gde se materija i duh ne mogu manifestovati bez pokreta; zbog toga mi osteopate potvrđujemo da je taj isti pokret zapravo ekspresivnost življenja.

Dr Andrew Taylor Still, 1892

Osnivač osteopatije

Manuelna integrativne tehnike

Jednogodišnja edukacija ili pojedinačni seminari

Kraniosakralna
terapija

Nežna, neinvazivna i efikasna metoda manuelnog lečenja, vrlo pogodna za bebe i decu kao i za odrasle.

Za sve terapeute holističkog opredeljenja, ova edukacija je izvanredna prilika da dobiju jednu posebnu viziju integrativnog pristupa diganoze i lečenja pacijenata.

Odabrali smo predavače ne samo iz različitih evropskih zemalja, već i sa različitim pristupom i sopstvenim metodama edukacije, od klasicnog do biodinamičkog i biocentričnog metoda;tako će studenti imati mnogo širu sliku i saznanja o Kranoisakralnoj terapiji, bez da se zadrže samo na klasičnom pristupu koji nude skoro sve evropske škole.

Posebno je vrlo interesantna metoda biocentric, koju je usavršila Dr Velia Tortora iz Napulja, diplomirani osteopata, posle 15 godina predavanja u osteopatskoj akademiji u Rimu i velikog iskustva u radu s pacijentima u svojim ordinacijama.

Primenjena
kineziologija

Primenjena kineziologija je svakako jedna od najintegrativnijih (ne)medicinskih tehnika koja se bazira na 5 elemenata intrevertebralnog foramena, odnosno 5anatomskih elemenata koji izlaze iz intervertebralnog foramena: (živci, limfa, krvni sud, cerebrospinalna tečnost likvor i akupunkturni meridijani).

Bazira se na konceptu “trougla zdravlja” – struktura-biohemija-psihoemocije.

Svaka od ovih triju komponenti utice na drugu i “povlaci” je u (dis)balans.

Energetska integrativna psihosomatika

Ova edukacija je namenjena svim terapeutima, lekarima i holističkim praktičarima kojima je emocionalna komponenta vrlo bitna ili pak im je prioritet u rešavanju problema psiho-fizičkog bola pacijenta.

Program je sačinjen kombinacijom studija Bio Energetkih dispiplina istočnjačke medicine i evropske Psihosomatske i moderne Emocionalne Posturologije

Od emocionalnih rana iz ranog detinjstva i emocionalnih konflikata „skrivenih“ u čakrama, do Kraniosakralne terapije.

Edukacija koja će vam dati mogučnosti da testirate, dijagnostikujete i tretirate emocionalne, energetske, fizičke i biohemijske fenomene somatskih disfunkacija organizma, pre svega posmatrane iz ugla psihoemocionalnih trauma i rana