škola
Osteopatije

Studije OSTEOPATIJE su organizovanje po standardima i programu viših škola i akademija osteopatije u Evropi.

manuelne integrativne tehnike

Studije su zamišljene po ugledu na programe prvih evropskih akademija i škola.

pojedinačni
seminari

Pojedinačni seminari manuelnih integrativnih i manipulativnih tehnika.

O osteopatiji

Sve što vas interesuje o osteopatiji

Kako postati osteopata?

Vrlo jednostavno…

Edukacija osteopatske medicine

Studije OSTEOPATIJE su organozovane po standardima i programu škola i akademija osteopatije u Evropi, kako bi diplome imale validnost i u svim evropskim zemljama.

Diplome inostranih skola osteopatije, bilo da stecene u Srbiji bilo u inostranstvu, moraju biti priznate u nasoj zemlji ?! Ako budu priznate, onda moraju biti i nostrifikovane ! Takodje treba razmosljati o tome ko ce izdavati licence za rad osteopata; najverovatnije ce to biti Udruzenje osteopata Srbije.

Predavači praktične nastave i vežbi su vrlo ekspertni doktori osteopatije koji godinama drže nastavu na evropskim akademijama i školama osteopatije, kao i naše srpske osteopate koji trenutno žive i rade u inostranstvu, zbog fluidnistu predavanja na srpskom jeziku.

Osteopatija je regulativ pokreta uma , materije i duha, gde se materija i duh ne mogu manifestovati bez pokreta; zbog toga mi osteopate potvrđujemo da je taj isti pokret zapravo ekspresivnost življenja.

Dr Andrew Taylor Still, 1892

Osnivač osteopatije

Osteopatska edukacija

Kalendar seminara za 2021-2022

Osteopatski pregledi i tretmani

Pored edukacija, možete zakazati i osteopatski pregled i tretman

Manuelna integrativna medicina

Jednogodišnje studije ili pojedinačni seminari

Manuelne i manipulativne tehnike

Ove studije su zamišljene po ugledu na programe prvih evropskih akademija i škola manuelnih manipulativnih tehnika i terapija, a koji će omogućiti studentima da steknu osnovna znanja o alternativnim manuelnim zahvatima sa mnogo više mogućnosti primene istih a u zavisnosti od patologije, pola, starosti i konstitucije pacijenata;

Razlicite sadrzaji i seminari vezani za studije integrativnih i holističkih diferencijalnih tehnika od kojih su neke vrlo slične ili iste kiropraktici, ali i drugih manuelnih manipulativnih zahvata.

Program je obogaćen sa nekima od najvažnijih manuelnih integrativnih terapija koje pružaju mogućnost studentima u poznavanju i primeni kompletne dijagnostike i terapijske primene upravo po konceptima integrativne medicine.

Kraniosakralna
terapija

Nežna, neinvazivna i efikasna metoda manuelnog lečenja, vrlo pogodna za bebe i decu kao i za odrasle.

Za sve terapeute holističkog opredeljenja, ova edukacija je izvanredna prilika da dobiju jednu posebnu viziju integrativnog pristupa diganoze i lečenja pacijenata.

Odabrali smo predavače ne samo iz različitih evropskih zemalja, već i sa različitim pristupom i sopstvenim metodama edukacije, od klasicnog do biodinamičkog i biocentričnog metoda;tako će studenti imati mnogo širu sliku i saznanja o Kranoisakralnoj terapiji, bez da se zadrže samo na klasičnom pristupu koji nude skoro sve evropske škole.

Posebno je vrlo interesantna metoda biocentric, koju je usavršila Dr Velia Tortora iz Napulja, diplomirani osteopata, posle 15 godina predavanja u osteopatskoj akademiji u Rimu i velikog iskustva u radu s pacijentima u svojim ordinacijama.

Primenjena
kineziologija

Primenjena kineziologija je svakako jedna od najintegrativnijih (ne)medicinskih tehnika koja se bazira na 5 elemenata intrevertebralnog foramena, odnosno 5anatomskih elemenata koji izlaze iz intervertebralnog foramena: (živci, limfa, krvni sud, cerebrospinalna tečnost likvor i akupunkturni meridijani).

Bazira se na konceptu “trougla zdravlja” – struktura-biohemija-psihoemocije.

Svaka od ovih triju komponenti utice na drugu i “povlaci” je u (dis)balans.

Energetska integrativna psihosomatika

Ova edukacija je namenjena svim terapeutima, lekarima i holističkim praktičarima kojima je emocionalna komponenta vrlo bitna ili pak im je prioritet u rešavanju problema psiho-fizičkog bola pacijenta.

Program je sačinjen kombinacijom studija Bio Energetkih dispiplina istočnjačke medicine i evropske Psihosomatske i moderne Emocionalne Posturologije

Od emocionalnih rana iz ranog detinjstva i emocionalnih konflikata „skrivenih“ u čakrama, do Kraniosakralne terapije.

Edukacija koja će vam dati mogučnosti da testirate, dijagnostikujete i tretirate emocionalne, energetske, fizičke i biohemijske fenomene somatskih disfunkacija organizma, pre svega posmatrane iz ugla psihoemocionalnih trauma i rana

Kalendar ostalih seminara

Pojedinačni seminari manuelnih integrativnih i manipulativnih tehnika