ORGANIZATOR

OSTEOSTILL ACADEMY

TELEFON: +381653000723

datum

}

vreme

PREDAVAČ

Gianbattista Benetti D.O.

LOKACIJA

Molerova 35a, Beograd

GOT-General Osteopathic Treatment

Manuelne integrativne i manipulativne tehnike – 3. seminar

GOT ili General Osteopathic Techniques je poseban pristup osteopatskog lecenja i tretmana.

GOT je tretman koji se definise kao maksimalistički, u smislu da osteopat kreće da tretira sve zglobove ljudskog tela u jednom tretmanu; ovaj tretman je suprotan minimalističkom tretmanu, koji posle pregleda i anamneze, primenjuje 1 ili 2 maksimalno 3 tehnike na zglobu, kao i manipulaciju visceralnog tipa na nekom organu

Poreklo GOT tehnika treba pripisati Dr Stillu, osnivacu osteopatije i njegovom učeniku Jhonu Little Jhonu, koji je doneo GOT u Evropu a zahvaljujući drugim naslednicima i proširio.
U GOT se najkrace definise sa tri “R”: rotacija, ritam, rutina

Rotacija: tehnika artikulacije ima karakterističan ritam, amplitudu i fluidnost, ono sto razlikuje GOT je tačka oko koje se tehnika “okreće”; izvodi se protiv restrikcijske barijere, protiv otpora, u GOT tehnici oko neutralne tačke zgloba, tačka u središtu zgloba koja odgovara maksimalnoj relaksaciji capsulo-ligamentne komponente kao i mišića

Ritam: Nakon što terapeut identifikuje neutralnu tačku , ove rotacije mu daju neurološke informacije za zglob i ta površna informacija se takođe daje dubokim tkivima i obratno; rotacija koja se vrsi omogućuje uvođenje ritma koji mora biti i ritam pacijenta, odnosno ritam tkiva.

Rutina: tretman sledi precizan protokol, obično se počinje od sakroilijacnog zgloba desno, desnog kuka, desnog kolena, desnog skocnog zgloba.

Osim toga postoje i drugi principi koji su osnovni principi osteopatije: pokretljivost, integritet zglobova, koordinacija, korelacija, vraćanje izgubljenih refleksa, stabilizacija.

Pomoću GOT tehnika se pokušavaju vratiti neurološki refleksi zgloba, iz perifernih informacija koje imaju efekte na centralnom nivou.

Jedan od mnogih efikasnih rezultata manipulacije osteopatijom prema Still-u je limfni povratak funkcionalnosti i cirkulacije, „uključivanje limfe“, promenjeni tonus mišića , grč može promijeniti dotok i limfni povratak, zahvatima se može ponovo uspostaviti funkcionalnost artikulacije kao i struktura povezanih s njom; kad je Still govorio o cirkulaciji, govorio je o svim telesnim tecnostima i fluidima.

Disanje utiče na cirkulaciju tecnosti, sto znaci da ce osteopata tretirati dijafragmu, posebno torakalnu dijafragmu.

Kada se govori o osnovnim načelima u osteopatiji, pre svega se misli na mobilnost zglobova; sloboda kretanja pod kontrolom CNS. U osteopatiji se tretira i leči hipomobilnost, gubitak pokretljivosti uzrokuje gubitak funkcija i posledično struktura, a ovih tehnikamai uopste osteopatskim, osteopat tretira manje pokretne strukture, te tako utice na mobilnije strukture i segmente poput nervnog i cirkulatornog sistema.

Za prijavljivanje pozovite 065 30 00 723 ili pošaljite mail na info@osteopatija.rs