Osteopatska edukacija

VAŽNO:

Na permanentnu edukaciju (školu) osteopatije se mogu upisati samo lekari i apsolventi medicinskog fakulteta kao i fizioterapeuti

Osteopatija je priznata od strane Ministarstva zdravlja novim pravilnikom od 16/3/2018, član 7, tačka 4.

Reč „škola“ ili akademija je ovde zapravo „marketinski pojam“ , kao uopšte na sajtu ili drugim reklamnim tekstovima i ne odnosi se na školsku ustanovu ili slično; radi se o permanentnoj edukaciji koja je identična ili slična programskim sadržajima osteopatskih škola u Evropi, bilo na pojedinačnim monotematskim ili naprednim kursevima, bilo na visegodišnjem permanentnom edukativnom nivou.

Direktor Akademije osteopatije: Dragan Andjelković, D.O.

Pomoćnik direktora: Dr Mirko Grajić

Redovni predavač: Mirko Mirković D.O.

Didaktički savetnik i vanredni docent: Gianbattista Benetti D.O.

O priznavanju škola osteopatije

Suština EDUKACIJE je da programi studija, materije, godine studija, docenti i sl., budu na evropskom nivou, kao i završne diplome, na osnovu istih evropskih programa, takodje budu priznate, prvo u državi u kojoj su stečene, ali i na medjunaronom planu.

Mi smo u tom smislu potpisali „partneship dogovore“ o saradnji sa evropskim školama osteopatije iz Italije i Španije a isto ćemo uraditi i sa odgovarajućim udruženjima osteopata.

U vezi akreditacija, naša Akademija će raditi na tome blagovremeno budu osigurane te odgovarajući ETC  bodovi  dodeljeni studentima; suština je da naša škola dobije akreditaciju.

Za one koji bi nastavili da se bave osteopatijom u inostranstvu

  • svaki D.O. osteopata koji je završio našu edukaciju, uz diplomu dobija i program kompletne edukacije na engleskom jeziku kako bi mogao da pre svega kod privatnih medicinskih subjekata podnese potrebnu dokumentaciju;
  • kao zdravstveni radnik, odnosno lekar ili fizioterapeut, polaže  državni ispit i nostrifikuje se diploma

Edukacija osteopatije se održava u organizaciji Udruženja osteopata Srbije, koje ima za cilj da okupi studente , odnosno diplomirane osteopate u zemlji , kao i počasne članove koju mogu biti i iz inostranstva. Udruženje osteopata je već u pregovoru sa nekim od asocijacija iz evropskih zemalja u cilju podrške, razmene informacija, organizacije vanrednih programskih seminara i dogadjaja i slično.

predstojeći događaji

Imate pitanja?

 

Pozovite nas uvek
+381 65 3000 723